Правила и условия

Моля прочетете тези правила и условия внимателно преди да използвате този уебсайт.

Правила за използване на уебсайта

Тези условия за ползване (заедно с документите, посочени в тях) описват начините, по които можете да използвате нашия уебсайт www.sensodyne.bg, независимо дали като гост или като регистриран потребител. Използването на нашия сайт включва достъп, браузване, или регистрирация за използване на нашия сайт.

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, преди да започнете да използвате нашата уеб страница.

Препоръчваме ви да отпечатате тяхно копие за бъдеща референция.

Чрез използването на нашия сайт, вие потвърждавате, че приемате тези условия за ползване и че сте съгласни с тях.

Ако не сте съгласни с условията за ползване, не трябва да използвате нашия с уеб сайт.

Други приложими условия

Тези условия включват следните допълнителни документи, които също се отнасят към използването на нашия сайт:

  • Нашата Декларация за поверителност, определя нашите условия, при които можем да обработваме личните данни, които събираме от вас или вие ни предоставяте доброволно. Чрез използването на нашия сайт, Вие се съгласявате с такова обработване и гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, са точни.
  • Нашата Политика за допустимо използване определя разрешените и забранени употреби на нашия сайт. При използване на нашия сайт, трябва да се съобразите с настоящата Политика за допустимо използване.
  • Нашата Политика за бисквитките, която определя информацията за бисквитките на сайта ни.

Информация За нас

Sensodyne.bg е сайт, управляван от "ГлаксоСмитКлайн” ЕООД (GlaxoSmithKline), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115Г, ет. 9, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 131159254.

Промени в тези Условия

Ние може да променяме тези условия за ползване по всяко време чрез изменение на тази страница. 

Моля, проверявайте тази страница от време на време, за да преглеждате за нови промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Промени в нашия сайт

Ние можем да актуализираме нашия сайт от време на време и можем да променяме съдържанието му по всяко време. Въпреки това, имайте предвид, че е възможно дадена част от съдържанието на сайта да стане неакутална с течение на времето и ние не сме длъжни да го актуализираме. Ние не гарантираме, че нашият сайт, или което и да е съдържание на него, ще бъде без грешки или пропуски.

Права на интелектуална собственост

Ние сме собственик или притежател на лиценз на всички авторски права в нашия сайт, както и на материалите, публикувани на него. Това съдържание е защитено от законите за авторско право и други споразумения по целия свят. Всички тези права са запазени.

Можете да отпечатате едно копие, или да изтеглите откъси от всяка страница на нашия сайт за лична употреба и може да обърнете внимание на други хора в рамките на вашата организация относно съдържанието, публикувано на сайта ни.

Вие по никакъв начин не трябва да променяте хартиеното или дигиталното копие на всички материали, които сте отпечатали или изтеглили по никакъв начин, и не трябва да използвате илюстрации, фотографии, видео, аудио откъси или графики отделно от придружаващия ги текст.

Нашият статут (както и този на всички установени сътрудници) на автори на съдържанието на нашия сайт винаги трябва да бъде споменаван.

Вие не можете да използвате която и да е част от съдържанието на сайта ни за търговски цели, без да получите лиценз за това от нас или нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите част от нашия сайт в нарушение на настоящите условия за ползване, вашето право за употреба на нашия сайт ще бъде преустановено незабавно и вие сте принуден да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Без доверие към информацията

Съдържанието на нашия сайт се предоставя, за да послужи само за обща информация. То не е предназначено да бъде бъде използвано като съвет, на който може да разчитате. Трябва да получите професионална или специализирана здравна грижа преди да предприемете, или да се въздържите от всякакви действия, въз основа на съдържанието на нашия сайт.

Нищо на този сайт не трябва да се тълкува като предоставяне на някакъв вид медицински съвет или препоръка и не трябва да се използва като основание за взимане на каквото и да е решение или предприемане на действие. Специализирана медицинска помощ трябва винаги да се търси от квалифицирано медицинско лице.

Макар да полагаме необходимите усилия за актуализиране на този сайт,  GSK не предявява претенции или гаранции по отношение на точността, пълнотата или актуалността на информацията, съдържаща се в този сайт.

Ограничение на отговорността ни

Нищо в тези условия за ползване изключва или ограничава нашата отговорност при смърт или телесна повреда, произтичащи от нашата небрежност, или измама или подвеждащо представяне, или всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от закона.

До степента, позволена от закона, ние изключваме всички обстоятелства, гаранции, представяния или други условия, които имат отношение към нашия сайт или съдържанието на него, пряко или косвено.

Ние не носим отговорност за загуба или щета на потребител, независимо дали в следствие на договор, закононарушение (включително небрежност), нарушение на законово задължение, или по друг начин, дори предсказуеми, произтичат или имат връзка с:

  • използването или невъзможността за използване на нашия сайт; или
  • използването или уповаването на всяко съдържание, публикувано на нашия сайт.

Ако сте бизнес потребител, моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за:

  • загуба на печалба, продажби, бизнес, или приходи прекъсване на бизнеса;
  • загуба на очаквани спестявания;
  • загуба на възможност за бизнес, делова репутация или репутация; или непреки или последващи загуби или щети.

Ако сте обикновен потребител, моля, имайте предвид, че ние предоставяме нашия сайт единствено за домашна и лична употреба. Вие се съгласявате да не използвате нашия сайт за всякакви търговски или бизнес цели, а ние нямаме никаква отговорност пред вас в случай на загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес, или загуба на възможност за бизнес.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от вирус, разпространена атака за отказ на услуга, или други технологично вредни материали, които могат да заразят компютъра ви, компютърните ви програми, данни или други имуществени материали, в следствие на използването на нашия сайт или свалянето на материал от него, или на уебсайт, свързан с него.

Ние не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтовете, свързани с нашия сайт. Такива връзки не трябва да се тълкуват като одобрени от нас. Ние не носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.

Качване на съдържание в нашия сайт

Всеки път, когато използвате функция, която ви позволява да качвате съдържание или коментари на нашия сайт, или да се свързвате с други потребители на нашия сайт, вие трябва да се съобразявате със стандартите за съдържание, определени в нашата Политика за допустимо използване.

Вие гарантирате, че всеки нов материал отговаря на тези стандарти, и носите отговорност и обезщение за всяко нарушение на това гаранция. Ако сте обикновен потребител, това означава, че ще бъде отговорен за всяка загуба или вреда, причинена в резултат на вашето нарушение на гаранцията.

Всеки вид комуникация, която изпращате на този интернет сайт ще се счита за неповерителна и непатентна и ние можем да възпроизвеждаме, използваме, разкриваме, и изпращаме тази информацията към трета страна. Ние имаме правото свободно да използваме всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация за всякакви цели, включително, но не само: за разработване, производство и маркетинг на продукти, съдържащи такава информация.

Ние също имаме право да разкриваме самоличността ви на трети лица, които твърдят, че всяко съдържание, публикувано или качено от вас в нашия сайт, представлява нарушение на техните авторски права или правото им на неприкосновеност.

Ние не носим  отговорност пред трета страна по отношение на съдържанието или точността на съдържанието, публикувано от Вас или друг потребител на нашия сайт.

Ние имаме право да премахваме всяко съдържание, публикувано от вас на нашия сайт, ако то по наше мнение не отговаря на стандартите за съдържание, определени в нашата Политика за допустимо използване.

Мненията, изразени от други потребители на нашата уеб страница не изразяват нашите възгледи и ценности.

Вируси

Ние не гарантираме, че нашият сайт ще бъде защитен от грешки или вируси.

Вие сте отговорни за конфигуриране на информационните ви технологии, компютърни програми и платформи, които използвате за достъп на нашия сайт. Вие трябва да използвате собствен антивирусен софтуер.

Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт като съзнателно вкарвате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е опасен или технологично вреден. Не трябва да опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървърът, на който се съхранява нашия сайт, или всеки сървър, компютър или база данни, свързана с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ или целенасочена атака за отказ на услуга. Ние ще докладваме всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като разкрием вашата самоличност. В случай на такова нарушение, ще преустановим правото ви да използвате нашия сайт.

Линкове към нашия сайт

Можете да изпращате линкове към нашата начална страница, стига това да е направено по честен и законен начин, без да вредите на нашата репутация и нямате за цел да се възползвате от това.

Вие не трябва да осъществявате връзка с този сайт, която да внушава форма на обвързаност, одобрение или потвърждение от наша страна, в случаите, когато такива няма.

Вие не трябва да добавяте връзка с нашия сайт в сайтове, които не са ваша собственост.

Нашият сайт не бива да бъде фреймван  на друг сайт, както и да правите връзка към него към страница, различна от началната.

Запазваме правото си да оттеглим разрешението си за споделяне на линкове без предупреждение.

Сайтът, в който създавате връзка, трябва да спазва стандартите за съдържание, определени в нашата Политика за допустимо използване.

Ако желаете да използвате съдържанието на нашия сайт по начин, различен от посочените по-горе, , моля свържете се с нас на тел. (02) 953 1034.

Линкове към други уебсайтове и ресурси

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени само за ваша информация.

Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси.

Съобщаване на нежелани реакции

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че имате нежелана реакция, ако имате неочаквана полза или липса на ефект, както и при предозиране или неправилна употреба моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05.

Ако сте притеснени за някоя от нежеланите лекарствени реакции или мислите, че те са сериозни, моля уведомете Вашия лекар, зъболекар или фармацевт, защото те са в най-добрата позиция да ви дадат съвет.

Приложимо право

Моля, не, че тези условия за ползване, неговия предмет и неговото формиране са издадени по английското законодателство и вие, и ние и двамата са съгласни, че съдилищата на Англия ще имат изключителна компетентност.

Търговска марка

Sensodyne е търговска марка на групата компании ГлаксоСмитКлайн.

Свържете се с нас

За да се свържете с нас, моля позвънете на тел: (02) 953 1034.