Политика на поверителност

GlaxoSmithKline (GSK) зачита правото на поверителност на посетителите на уебсайтовете си и се ангажира със защитата на личните им данни. 

Настоящата Декларация за поверителност (заедно с нашите правила на използване и други документи, които са свързани с нея) обяснява събирането на данни, прехвърлянето, обработката, използването, разкриването и мерките за сигурност на този уебсайт.

Информация, която можем да събираме от вас

Ние можем да събираме и обработваме следната информация, свързана с Вас:

 • Информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия сайт www.sensodyne.bg (нашия сайт). Това включва информация, предоставена по време на регистрацията за използване на нашия сайт или публикуване на материали. Ние също може да ви помолим за информация, когато се включвате в конкурс или промоция, спонсорирани от нас; или когато докладвате за проблем в сайта ни.
 • Ако се свържете с нас, ние можем да пазим архив на тази кореспонденция.
 • Ние също може да ви помолим да попълните въпросници, които използваме за изследователски цели, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.
 • Подробни данни за посещенията ви в нашия сайт, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, история и други комуникационни данни и ресурси, които разглеждате.

Този сайт не е предназначен или проектиран за привличане на деца под 18 години. Ние не събираме съзнателно лична информация на посетители в тази възрастова група чрез този сайт без изричното съгласие на родител или настойник.

Ние може да събираме информация за вашия компютър, включително, когато са достъпни, данни за вашата операционна система, вид на браузъра, уеб сайтове, които сте посетили преди и след посещение на сайта, стандартни записи от сървъра и IP адрес (виж по-долу). Тази информация се обобщава при събиране на данни, като общ брой на посещенията на сайта, брой посетителите на всяка страница на сайта, както и имената на домейните на интернет доставчиците на нашите посетители. Ние използваме тази информация, която остава в обобщена форма, за да разберем как посетителите използват сайта ни и да подобрим него и услугите, които предлагаме. Можем да споделяме тази обобщена информация с други дружества от групата компании на GSK (което включва нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг или неговите дъщерни дружества, както е определено в раздел 1159 от Закона за британските компании от 2006 г.) ("Групата компании на GSK ") или с други трети страни.

IP адреси

Адресът на интернет протокол (IP) е набор от цифри, които автоматично се генерират за Вашия компютър, когато влезете в локалната мрежа (LAN) или в широкообхватната мрежа (WAN) на Вашия доставчик на интернет услуги или на Вашата организация. Уеб сървърите автоматично идентифицират Вашия компютър с помощта на IP адреса, даден му по време на онлайн сесията Ви.

GSK или трети компании, действащи от името на GSK, могат да събират IP адреси за целите на системното администриране и за да анализират използването на този уебсайт. Ние също така може да използваме IP адреси за идентифициране на потребителите на уебсайта, когато смятаме, че е необходимо да се осигури спазването на правилата и условията на уебсайта, или за да защитим услугите си, уебсайта или останалите потребители.

Бисквитки

GSK използва „бисквитки“ (cookies) на този сайт, за да можем да анализираме начина на използване на сайта и да подобрим качеството на услугата за нашите посетители. Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашата уеб страница поставят на Вашия компютър. За да научите повече за бисквитките и начина, по който ги използваме в GSK, прочетете нашата Политика за „бисквитките“.

Къде съхраняваме Вашата лична информация

Ние от GSK сме се ангажирали да използваме приемливи от търговска гледна точка средства, за да гарантираме, че Вашата лична информация е защитена по подходящ начин и съгласно чувствителността на информацията. GSK използва различни технологии и процедури за сигурност и защита на Вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Например, ние съхраняваме личната информация, която предоставяте на GSK, в компютърни сървъри с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения.

Личната информация, събирана от този уебсайт, може да бъде прехвърляна към, съхранявана и обработвана извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Тя може да бъде обработена от екип извън ЕИП, който работи за нас, или от друга компания от групата компании GSK, или от някой от нашите доставчици.  Този екип може да е ангажиран, освен останалите си задължения, в осигуряване на услуги по поддръжка. С предоставянето на вашата лична информация вие се съгласявате с всяко прехвърляне, обработка или съхранение на информация.

Когато изберете парола, която ви разрешава достъп до дадени части на нашия сайт, вие сте отговорни за поддържането конфиденциалността на тази парола. Молим ви да не споделяте тази парола с никого.

За съжаление, прехвърлянето на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на личната информация, която изпращате до този уебсайт – всяко прехвърляне на данни е на Ваша собствена отговорност. Докато ние не можем да гарантираме, че загуба, злоупотреба или промяна на данни няма да се случи, след като сме получили информацията от вас, ние предприемаме разумни търговски усилия за предотвратяване на такива нещастни случаи.

Използване на информацията

GSK няма да продава или отдава под наем лични данни на трети лица. Понякога обаче избрани трети страни се използват за доставяне на поддържащи услуги на GSK във връзка с уебсайта и е възможно тези страни понякога да имат достъп до Вашите данни, за да успеят да предоставят услугите си на GSK. Бъдете сигурни, че за всички компании, които предоставят такива услуги за поддръжка, важат изисквания, наложени от GSK, за предоставяне на същите стандарти за защита на данните, както GSK, и им е забранено да използват информацията за свои собствени маркетинг цели.

Използваме информацията свързана с вас по следните начини:

 • За да гарантираме, че предоставяме съдържанието от нашия сайт по най-ефективния начин за вас и за вашия компютър.
 • За да ви предоставим информация, продукти или услуги, които изисквате от нас, или в случаите когато преценим, че тя може да ви заинтересува, като вие сте дали съгласието си да се свържем с вас при такива цели.
 • За да позволим участието ви в интерактивните секции на нашия сайт, когато вие вземете решение за такова.
 • За да ви известим за промени в нашите услуги.

Ние можем да използваме вашите данни, за да ви предоставим информация за стоки и услуги, които могат да представляват интерес за вас. Ние ще се свържем с вас, само ако сте дали съгласието си за това.

Ако не желаете да използваме вашите данни по този начин, моля отбележете съответната клетка във формата, чрез която ние събираме вашите данни (Формулярът за регистрация).

Разкриване на вашата информация:

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член от групата компании на GSK.

В някои специални случаи ние може да разкрием Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • В случай на покупка или продажба на бизнес или активи, като в този случай ние можем да разкрием вашите лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава дейност или активи.
 • ако Ние или всички от нашите активи са придобити от трето лице, като в този случай личните данни ще бъде един от прехвърлените активи.
 • ако сме длъжни да разкрием или споделим личните ви данни във връзка с наказателно разследване, или с цел да наложим или спазим нашите условията за ползване и други споразумения; или да защитим правата, имуществото или сигурността на групата компания GSK, нашите клиенти или други.

Вашите права

Вие имате право да поискате от нас да не обработваме вашите лични данни за маркетингови цели. Ние обикновено ще ви информираме (преди събирането на данните), ако възнамеряваме да използваме данните ви за такива цели, или ако имаме намерение да разкрием информацията на трети лица за такива цели. Можете да упражните правото си да предотвратите такава обработка чрез отбелязване на отделни полета във формите за регистрация, които използваме, за да съберем данните ви. Можете също така да упражните правото си по всяко време, като се свържете с нас на (02) 953 1034.

Нашият сайт може, от време на време, да съдържа връзки към и от интернет страниците на трети лица. Ако последвате линк към някой от тези сайтове, моля имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени правила за поверителност и ние не носим отговорност за тези политики. Моля, проверете тези политики, преди да представите лични данни на тези сайтове.

Достъп до информация

Вие имате правото да достъпите информацията, която съхраняваме за Вас. Вашето право на достъп може да бъде упражнено в съотвествие с настоящия документ. Всяка молба за достъп може да изиска да платите разумна такса, за да ви осигурим тази информация.

Промени

Всички промени, които направим на нашата политика на поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница.

Контакти

Въпроси, коментари или запитвания свързани с политиката ни на поверителност се приемат на нашия телефон (02) 953 1034

За да се свържете с GSK в Съединените Щати, обадете се на 1-866-475-3844.
Контактна информация за други GSK филиали могат да бъдат открити на следния уебсайт: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.