Справяне с чувствителността

Справяне с чувствителността

Справяне с чувствителността

Дълготрайно облекчение

Освен знанието как правилно да се справяте с  чувствителните си зъби, не по-малко важно е да помислите за справянето с дентиновата свръхчувствителност в дългосрочен план.

В този раздел ще разгледаме начини, които да ви спомогнат за овладяването на вашата чувствителност с течение на времето.

За чувствителността на зъбите