Общи условия

Без гаранции

Този уебсайт се контролира и управлява от GlaxoSmithKline (GSK) от офисa на компанията в България. GSK не дава гаранция, че материалът в сайта е подходящ или на разположение за ползване на други места. Онези, които избират да посещават този сайт от други места, го правят по своя инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

GSK полага разумни усилия да актуализира сайта на Sensodyne®, но не дава гаранция по отношение на точността или липсата на грешки.

Използването на сайта на Sensodyne® е за сметка на потребителя. GSK не поема отговорност за преки, непреки или последващи загуби от използването на сайта на Sensodyne® и всички подразбиращи се гаранции са изключени до допустимата степен съгласно приложимото право в България.

GSK не поема отговорност за вируси, заразили потребител след използване на аудио, видео, данни или текст на сайта.

Здравни съвети

Въпреки че са положени всички усилия здравните съвети на този уебсайт да са точни и актуални съветите, давани на този уебсайт са само от общ характер и GSK няма никакви претенции или гаранции по отношение на тяхната точност, или за използването им при възможно прилагане; не трябва да се разчита на тази информация от конкретно частно лице или за специфична цел. Специфичен медицински съвет трябва винаги да се иска от квалифицирано медицинско лице.

Интелектуална собственост

Всички материали на този уебсайт са авторско право на групата компании GlaxoSmithKline 2001, 2005 и 2008, или те имат разрешение да използват тези материали, освен в случаите, когато изрично е заявено противното. Възпроизводството на част или цялото съдържание в каквато и да е форма е забранено, освен съгласно следните разрешения:

Разрешение за копиране за лична употреба

Можете да четете, разглеждате, разпечатвате и сваляте материалите от тези страници само за ваша лична, нетърговска употреба.

Разрешение за прекопиране с ограничена цел

Можете да копирате материалите за отделни трети страни само за тяхна лична информация, но само при условие, че:

  1. Посочите уеб страницата на Sensodyne® като източник. Вие трябва да включите това посочване и уеб адреса на Sensodyne® (http://www.sensodyne.bg/) в копието на материала и информирате третото лице, че тези условия се отнасят и до него и то трябва да се съобразява с тях.
  2. Разрешението за копиране не позволява включването на материала или част от него в каквато и да е друга работа или публикация, независимо дали е на хартиен или електронен носител или под каквато и да е друга форма. В частност, но без ограничение, никоя част от страниците на този уебсайт не може да се разпространява или копира за търговски цели.

Никоя част от страниците на този уебсайт не може да се възпроизвежда, препредава или запаметява, от който и да е друг уебсайт или друга форма на електронна система за извеждане на данни.

Независимо дали е изрично посочено или не, търговските марки, устройствата, служебните знаци и лога, показани на този сайт, принадлежат на групата компании GlaxoSmithKline, на техни промоционални партньори или на трети лица.

SENSODYNE и PRONAMEL са регистрирани търговски марки на групата компании GlaxoSmithKline.

Хипертекстови връзки

Някои хипертекстови връзки в този сайт ще ви отведат на сайтове, които не са под контрола на GSK. При активиране, на която и да я от тях вие напускате този сайт.
GSK не поема никаква отговорност за съдържанието на сайтовете на трети лица, към които съществува хипертекстова връзка и не дава никаква гаранция (изрична или подразбираща се) за информацията, съдържаща се в такива сайтове. GSK няма контрол върху естеството и съдържанието на такива сайтове и не препоръчва тези сайтове, нито информацията, която съдържат, нито стоките и услугите, на което и да било трето лице. В частност, моля да отбележите, че със свалянето на компютърни програми от някои сайтове вие рискувате да нарушите авторски права и може да допуснете вируси в собствената си система.
Моля, проверявайте разделите с юридическа информация и декларациите за поверителност на всеки друг сайт на GSK или на трета страна, към който се свързвате.

Използване на информацията

Съобщенията от потребителите (с изключение на лична или здравна информация, която е обхваната от Политиката за защита на лични данни в Интернет на GSK) се считат за неповерителни и несобствени и GSK може да използва информацията за всякакви цели, включително възпроизводство, публикации и т.н. и може да използва идеите за всякакви цели, включително търговски.

Юрисдикция

Тези Общи условия и съдържанието на този сайт се подчиняват на приложимото право на Република България.

Промени

Тези общи условия могат да бъдат преразгледани по всяко време, затова се препоръчва на потребителите да ги проверяват редовно.