Стоматолозите

  • страница 1 от 2

Ние от Sensodyne® вярваме, че стоматолозите са най-подходящите и най-квалифицирани специалисти, които да изкажат мнение по проблеми, свързани с вашите зъби. Можете да видите представяне на стоматолозите тук.


Д-р Хаджийски  обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Хаджийски Стоматолог
България
Д-р Павлова обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Павлова Стоматолог
България
Д-р Салиев обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Салиев Стоматолог
България
Д-р Павлова обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Павлова Стоматолог
България
Д-р Манев обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Манев Стоматолог
България
Д-р Стоев обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Стоев Стоматолог
България
Д-р Димова обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Димова Стоматолог
България
Д-р Минкова обсъжда темата за чувствителни зъби. Д-р Минкова Стоматолог
България
  • страница 1 от 2